Abonnementen

Onbeperkt trainen
€50,- per maand 

Brazilian Jiu Jitsu / Mixed Martial Arts / Grappling (BJJ)
(inclusief toegang tot JJFIA-website met video’s van alle technieken, eisen voor je volgende band, workouts, etc.)
€45,- per maand

Kickboksen / Boksen
€35,- per maand

*let op: je kunt bij ons trainen als je 15 jaar of ouder bent.

Huisreglement

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

1:         Stichting Brazilian Jiu Jitsu ’s-Hertogenbosch is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of materiële schade in welke vorm dan ook zowel voor, tijdens als na de lessen.
2:         De deelnemers aan de lessen zijn zelf verantwoordelijk en dan ook aansprakelijk voor de door hen aangebrachte schade aan eigendommen van Stichting Brazilian Jiu Jitsu ’s-Hertogenbosch en/of deelnemers aan de lessen.
3:         Stichting Brazilian Jiu Jitsu ’s-Hertogenbosch draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of ontvreemding van eigendommen.

Gedragsregels:

4:         Deelnemers aan de lessen dienen zich op gepaste wijze te gedragen. Dit vraagt van de deelnemers zowel tijdens als buiten de lessen de nodige eigenschappen zoals eerlijkheid, zelfbeheersing, inzet, doorzettingsvermogen en het belangrijkste: respect tegenover je medemens.
5:         Het is niet toegestaan de op de lessen geleerde technieken aan anderen aan te leren zonder vooraf verleende toestemming van de hoofdinstructeur van Stichting Brazilian Jiu Jitsu ’s-Hertogenbosch.
6:         Wanneer er gasten (toeschouwers of personen die een les willen volgen) mee worden gebracht, worden deze voor de les persoonlijk voorgesteld aan de instructeur. Deze beslist of iemand wel of niet mag deelnemen aan de les dan wel toeschouwer mag zijn tijdens de les (zie ook huisregel 8).
7:         De instructeurs behouden zich het recht voor personen uit te sluiten van deelname aan de les of te weigeren als toeschouwer tijdens de les zonder opgaaf van reden.
8:         Deelnemers aan de lessen dienen op tijd in de les aanwezig te zijn (voor aanvang van de  les).

Gezondheid, veiligheid en persoonlijke hygiëne:

9:         Deelnemers aan de lessen dienen voor aanvang van de les schone handen en voeten te hebben. De nagels van handen en voeten dienen kortgeknipt te zijn. Sieraden dienen verwijderd te worden. De deelnemers dienen schone trainingskleding te dragen en zij moeten in goede geestelijke conditie (niet onder invloed  van alcohol en/of drugs) zijn. Bij gebruik van het toilet is het voor deelnemers verplicht om slippers te gebruiken.
10:       Tijdens de lessen dient gepaste trainingskleding gedragen te worden (informeer bij  de instructeur).
11:       Persoonlijke beperkingen (b.v. hartklachten, astma, suikerziekte, epilepsie) dienen voor deelname aan de eerste les kenbaar gemaakt te worden bij de betreffende instructeur. Dit dient bij inschrijving tevens schriftelijk op het inschrijfformulier vermeld te worden.

Lidmaatschap:

12:       Het lidmaatschap bij Stichting Brazilian Jiu Jitsu ’s-Hertogenbosch is strikt  persoonlijk.
13:       Overstappen naar een hogere abonnementsvorm kan maandelijks. Overstappen naar een lagere abonnementsvorm kan perkwartaal.
14:       Stichting Brazilian Jiu Jitsu ’s-Hertogenbosch hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandelinggenomen.

Contributie:

15:       De verschuldigde contributie wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven. Dit gebeurt op (of omstreeks) de eerste dag van de maand. De terugboekingstermijn bedraagt 61 kalenderdagen. Restitutie van contributie is niet mogelijk.
16:       Contributie dient 12 maanden per jaar betaald te worden (ook tijdens vakantieperioden). Bij het niet verschijnen op de lessen wordt geen restitutie van contributie gegeven. Bij langdurige afwezigheid dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden bij de hoofdinstructeur van Stichting Brazilian Jiu Jitsu ’s- Hertogenbosch. Deze bepaalt of de contributie tijdelijk kan worden stopgezet.

Deelnemers die opzettelijk of herhaaldelijk in strijd handelen met bovengenoemde huisregels dienen er rekening mee te houden dat zij worden uitgesloten van deelname aan de lessen en dat onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap bij Stichting Brazilian Jiu Jitsu ’s-Hertogenbosch volgt (zonder restitutie van contributie).